February 25, 2021

Employment contract with an accountant in Uzbek

_____ сон МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИ

_____________ шаҳри                                                                                202__ “___” ___________

Корхона (мулкчиликнинг барча шаклларидаги ташкилот, муассаса, шу жумладан, уларнинг алоҳида таркибий бўлинмалари

_______________________________________________________________

(тўлиқ номи)

_______________________________________________________________

(фамилияси, исми ва отасининг исми тўлиқ)

номидан, кейинги ўринларда “Иш берувчи” деб аталади ва фуқаро (Ўзбекистон Республикаси фуқаролиги бўлмаган шахс ҳам бўлиши мумкин)

_______________________________________________________________,

(фамилияси, исми ва отасининг исми тўлиқ)

кейинги ўринларда “Ходим” деб аталади, мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздик:

1. Меҳнат шартномасининг предмети

 

  • Иш берувчи ходимларни штат жадвалига мувофиқ бухгалтер сифатида иш билан таъминлашни, Ўзбекистон Республикаси меҳнат қонунчилигида ва меҳнат қонунчилиги нормаларини ўз ичига олган бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда назарда тутилган меҳнат шароитларини таъминлаш мажбуриятини олади, шунингдек Ходим иш берувчининг манфаати, бошқаруви ва назорати остида бухгалтернинг меҳнат вазифасини шахсан бажаришга мажбур.

1.2. Бухгалтер билан тузилган меҳнат шартномаси муддати:

1.2.1. Бошлаш – “___” __________ 202_ йил. Томонларнинг келишувига биноан ходим 202_ йил _____________ йилда иш бошлайди.

1.3. Бухгалтер билан тузилган ушбу меҳнат шартномаси бўйича иш Ходимнинг асосий иш жойи деб хисобланади.

2. Томонларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари

2.1. Ходим қуйидагиларга ҳақли:

2.1.1. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигада назарда тутилган тартибда меҳнат шартномасини тузиш, ўзгартириш ва бекор қилиш;

2.1.2. Ушбу меҳнат шартномасида назарда тутилган иш билан таъминланиши;

2.1.3. Малакага мувофиқ иш ҳақини ўз вақтида ва тўлиқ тўланиши;

2.1.4. Ходимнинг бошқа ҳуқуқлари Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари, қонуности ҳужжатлари, маҳаллий норматив ҳужжатлар билан белгиланади.

2.2. Иш берувчининг ҳуқуқлари:

2.2.1. Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган тартибда меҳнат шартномасини тузиш, ўзгартириш ва бекор қилиш.

2.2.2. Виждонан ишлаганлиги учун Ходимни моддий рағбатлантириш.

2.2.3. Ходимдан иш вазифаларини бажариши ва иш берувчининг мол-мулкини парваришлаш, Ўзбекистон Республикаси қонунларига риоя этилишини талаб қилиш.

2.2.4. Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган тартибда интизомий ва моддий жавобгарликка тортиш.

2.2.5. Ходим ўз вазифаларини нотўғри бажаргани учун унга нисбатан қуйидаги чораларни қўлланилади:

2.2.5.1. изоҳ;

2.2.5.2. танбеҳ;

2.2.5.3. ишдан бўшатиш, шу жумладан ушбу меҳнат шартномасида назарда тутилган асослар бўйича.

2.2.6. Иш берувчининг бошқа ҳуқуқлари Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги билан белгиланади.

2.3. Иш берувчининг мажбуриятлари:

2.3.1. Ходимни белгиланган меҳнат функтсияси учун иш билан таъминлаш.

2.3.2. Барча иш жойлари учун тегишли техник жиҳозлар билан таъминлаш ва улар бўйича меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича ягона тармоқлараро ва тармоқ қоидаларига, санитария меъёрлари ва қоидаларига мос келадиган, Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган тартибда ишлаб чиқилган ва тасдиқланган меҳнат шароитларини яратиш.

2.3.3. Ходимга иш жойидаги меҳнат шароитлари ва меҳнатни муҳофаза қилиш, соғлиққа этказилган зарар, компенсация ва шахсий ҳимоя воситаларига этказилган зарарнинг катта хавфи тўғрисида хабар бериш.

2.3.4. Ходимнинг ўз мажбуриятларини муваффақиятли бажариши учун зарур шарт-шароитларни яратиш.

2.3.5. Ходимга иш ҳақи, нафақалар, нафақалар ва бошқа тўловларни ўз вақтида нақд пул билан тўлашни таъминлаш.

2.4. Ходимнинг мажбуриятлари:

2.4.1. Унга ишониб топширилган ишни ушбу меҳнат шартномаси талабларига мувофиқ, сифатли ва ўз вақтида бажариш.

2.4.2. Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, корхона Устави, ички тартиб қоидалари, индивидуал иш режаси, ишлаб чиқариш ва технологик интизом, хавфсизлик қоидалари ва бошқа маҳаллий меъёрий ҳужжатларга риоя қилиш.

2.4.3. Иш берувчига унинг иш функциясини бажариши билан боғлиқ равишда маълум бўлган ва иш берувчининг тижорат сири бўлган маълумотни ошкор қилмаслик.

2.4.4. Иш берувчи томонидан ишониб топширилган товар, моддий, пул ва бошқа қийматлар учун тўлиқ моддий жавобгарлик тўғрисида шартнома тузиш.

2.5. Ходимнинг иш вазифалари:

2.5.1. Бухгалтерия ҳисоби бўйича ишларни Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги қоидаларига мувофиқ амалга ошириш.

2.5.2. Молиявий интизомни сақлаш ва ресурслардан оқилона фойдаланишга қаратилган тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш.

2.5.3. Бухгалтерия ҳисобининг ушбу йўналиши бўйича дастлабки ҳужжатларни қабул қилиш ва назорат қилишни амалга ошириш ва уларни санашга тайёрлашга тайёрлаш.

2.5.4. Ҳисоб-китоблар бўйича иш ҳақини ҳисобга олиш операцияларини акс эттириш.

2.5.5. Ушбу соҳада юзага келадиган солиқларни ҳисоблаб чиқиш.

2.5.6. Менежерлар, кредиторлар, инвесторлар, аудиторлар ва молиявий ҳисоботнинг бошқа фойдаланувчиларига тегишли бухгалтерия соҳаси бўйича таққосланадиган ва ишончли бухгалтерия маълумотларини тақдим этиш.

2.5.7. Ҳисоб-китобларнинг иш режасини, стандарт шакллари тақдим этилмаган хўжалик муомалаларини расмийлаштириш учун ишлатиладиган бирламчи ҳужжатлар шаклларини, шунингдек ички молиявий ҳисобот учун ҳужжатлар шаклларини ишлаб чиқиш, ҳисобга олиш ва қайта ишлашнинг асосий техникаси ва услублари мазмунини аниқлашда иштирок этиш.

2.5.8. Ҳисобот бериш учун тегишли бухгалтерия соҳаси тўғрисидаги маълумотларни тайёрлаш, бухгалтерия ҳужжатларининг сақланишини назорат қилиш, уларни архивга топшириш учун белгиланган тартибда тайёрлаш.

2.5.9. Бухгалтерия маълумотлари базасини шакллантириш, юритиш ва сақлаш бўйича ишларни амалга ошириш, маълумотларни қайта ишлашда фойдаланиладиган маълумотнома ва норматив маълумотларга ўзгартиришлар киритиш.

3. Иш ҳақи ва ижтимоий кафолатлар

3.1. Иш берувчи ходимга штат жадвалига мос келадиган иш ҳақини ўз вақтида _____________ (_______________ минг) сўм миқдорида тўлайди.

3.2. Ходимга Ўзбекистон Республикаси қонунлари, маҳаллий норматив ҳужжатлар билан белгиланган нафақалар ва қўшимча тўловлар тўланади.

3.3. Ушбу меҳнат шартномасининг амал қилиш муддати давомида Ходим Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ давлат ижтимоий суғуртасининг барча турларидан фойдаланади.

3.4. Ходим Жамият ходимлари учун Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги билан белгиланган имтиёзлар ва кафолатлар билан тўлиқ қамраб олинади.

4. Меҳнат ва дам олиш шароитлари

4.1. Ходим иш ҳафтасининг давомийлиги ҳафтасига 40 соат қилиб белгиланган.

4.2. Иш вақтининг хусусиятлари:

4.3.1. тўлиқ иш куни.

4.4. Иш берувчи Ходимга ҳар йили камида 15 иш кунлик таътил беради.

4.5. Ходимга йиллик таътил унга тўлиқ ёки қисман берилиши мумкин. Йиллик таътилни беришнинг аниқ муддатлари таътил жадвалига мувофиқ Ходим ишлайдиган бўлинма бошлиғи томонидан белгиланади.

4.6. Иш берувчининг розилиги билан Ходимга иш ҳақи тўланмаган таътил берилиши мумкин.

5. Меҳнат шартномасини ўзгартириш ва бекор қилиш

5.1. Ушбу меҳнат шартномасининг шартлари томонларнинг келишуви билан ўзгартирилиши ва (ёки) тўлдирилиши мумкин. Шартларга ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар меҳнат шартномасининг ажралмас қисми бўлган қўшимча битим (ёзма равишда) билан расмийлаштирилади.

5.2. Бухгалтер билан тузилган меҳнат шартномаси тарафлари ушбу меҳнат шартномаси шартларини Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда бажармаганликлари учун жавобгардирлар.

5.3. Бухгалтер билан тузилган меҳнат шартномаси Ўзбекистон Республикаси қонунларида назарда тутилган асослар бўйича бекор қилиниши мумкин.

6. Меҳнат шартномасининг бошқа шартлари

 

  • Ушбу меҳнат шартномаси икки нусхада тузилиб хар бир томонга битта нусхадан берилади.

 

Ходим:

________________________________

________________________________

________________________________

Манзили: _______________________

________________________________

________________________________

(сана, имзо)

Иш берувчи:

________________________________

________________________________

________________________________

Манзили: _______________________

________________________________

________________________________

(сана, имзо, муҳр)